Organizacja 

 
 

ORGANAMI SZKOŁY SĄ:

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Samorząd Szkolny
  4. Rada Rodziców

 

Kompetencje organów szkoły zawarte są w statucie szkoły

 

 

Dyrektor Szkoły rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnych:

1.     spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,

2.     indywidualny program lub tok nauki.

 

Liczba odwiedzin : 147
Podmiot udostępniający informację : ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W TARNOWSKICH GÓRACH
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Tobor
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Tobor
Czas wytworzenia: 2015-04-01 07:46:42
Czas publikacji: 2015-04-01 07:46:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak