Status prawny 

 
 

Publiczne Gimnazjum nr 5 w Tarnowskich Górach jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego Gminy Tarnowskie Góry.

 

Szkoła działa na podstawie:

 

Uchwały Nr XLII/372/2005  Rady  Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 przy                     ul. Powstańców Warszawskich 42

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001 Nr 124,  poz. 1591 z późn. zm.), art.58 ust.1 i 2, art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty w Katowicach oraz zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum Nr 5 w Tarnowskich Górach, Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 18 w Tarnowskich Górach – na wniosek Burmistrza Miasta

 

Organ Prowadzący:  Gmina Tarnowskie Góry

 

Nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach / Delegatura w Gliwicach

 

Liczba odwiedzin : 152
Podmiot udostępniający informację : ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W TARNOWSKICH GÓRACH
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Tobor
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Tobor
Czas wytworzenia: 2015-04-01 09:46:03
Czas publikacji: 2015-04-01 09:46:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak