KONTROLA SANEPID  

 
 

KONTROLA SANEPID

 

1. Arkusz Oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego -Blok żywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

Protokół Kontroli Sanitarnej  nr 3067/1202/NS.HŻŻ/2013   z dnia 23.04.2013r.

Zalecenia : nie wydano

 

2. Protokół Kontroli Sanitarnej Nr 3115/1202/HŻŻ/2014  - Blok żywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (Przedszkole nr 13 ) z dnia 18.09.2014r.

DECYZJA :

  • Zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wentylacji w pomieszczeniu kuchni właściwej poprzez przeprowadzenie skutecznego procesu czyszczenia i konserwacji systemu wentylacji mechanicznej.
  • Zabezpieczyć zakład skutecznie przed dostępem szkodników – owadów poprzez zamontowanie w otwieranych oknach siatek
 

Liczba odwiedzin : 237
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2015-04-15 18:41:21
Czas publikacji: 2015-04-15 18:41:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak