SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W TARNOWSKICH GÓRACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016  

 
 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W TARNOWSKICH GÓRACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

I  ETAP  EDUKACYJNY    KLASA  I - III

 

UWAGI

Lp.

przedmiot

Tytuł podręcznika

autor

wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 

1.

 

KL.I

RELIGIA

(zajęcia nadobowiązkowe)

„Żyjemy w Bożym świecie”

Pod red.               Ks.dr K.Mielnicki

Elżbieta Kondrak 

JEDNOŚĆ

AZ-1-01/12

Kupują rodzice

J.NIEMIECKI

(zajęcia dla mniejszości narodowej)

„ABCDeutsch podręcznik z ćwiczeniami do j.niemieckiego dla kl.I

E.Krawczyk

L.Zastąpiło,

M.Kozubska

PWN

 

415/1/2012

Kupują rodzice

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

„Nasz elementarz+ ćwiczenia

M.Lorek

MAC,JUKA

 

 

 

Wypożycza szkoła

J. ANGIELSKI

Bugs World 1 -książka i zeszyt

Carol Read

Ana Soberon

Macmillan

30/1/2009/2015

Finansuje i zakupuje szkoła

2.

 

KL.II

RELIGIA

(zajęcia nadobowiązkowe)

„Idziemy do Jezusa”

Pod red.

Ks.J.Czerkawski

Elżbieta Kondrak

JEDNOŚĆ

AZ-1-01/12

Kupują rodzice

J.ANGIELSKI

Bugs World 2 – książka i zeszyt ćwiczeń A

 

Carol Read

Ana Soberon

Magdalena Kondro

Macmillan Polska Sp.zo.o.

30/2/2010

Finansuje i zakupuje szkoła

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

„Nasza Szkoła”                              Ćwiczenia z pomysłem

M.Lorek, Zatorska

MEN

WSiP

 

Dostarcza MEN

„Nasza Szkoła” - Matematyka

M.Lorek, Ludwa

MEN

 

Dostarcza MEN

J.NIEMIECKI

(zajęcia dla mniejszości narodowej)

„ABCDeutsch podręcznik z ćwiczeniami do j. niemieckiego

dla kl. II

E.Krawczyk

L.Zastąpiło,

M.Kozubska

PWN

415/1/2012

Kupują rodzice

Ćwiczenia do wszystkich obowiązkowych przedmiotów w kl. I-II zakupuje szkoła

3.

 

KL.III

RELIGIA

(zajęcia nadobowiązkowe)

„Jezus jest z nami”. Podręcznik dla kl.III szkoły podstawowej .

„Jezus jest z nami” zeszyt ćwiczeń do kl. III szkoły podstawowej

Pod red.

Ks.J.Czerkawski

Elżbieta Kondrak

Dariusz Krupiński

Jerzy Snopek

JEDNOŚĆ

AZ-13-01/12-KI-4/13

Wszystkie podręczniki zakupują rodzice

J.ANGIELSKI

Bugs World 3 – książka i zeszyt ćwiczeń A

E.Popiol

M.Toth

M.Kondra

Macmillan Polska Sp.zo.o.

30/3/2011

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

„Odkrywam siebie”. Ja i moja szkoła.

Podręczniki części I-X

Jolanta Faliszewska

MAC -- Edukacja

80/4/2011

J.NIEMIECKI

(zajęcia dla mniejszości narodowej)

„ABCDeutsch podręcznik z ćwiczeniami do j.niemieckiego dla kl.II i kl.III

E.Krawczyk

L.Zastąpiło,

M.Kozubska

PWN

415/1/2012

 

 

Tarnowskie Góry  15.06.2015r.

M.Majowski -  Dyrektor ZSP nr 3

II ETAP EDUKACYJNY

Lp.

przedmiot

Tytuł podręcznika

autor

wydawnictwo

Nr dopuszczenia

UWAGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KL.IV

J.POLSKI

„Między nami” Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 + zeszyty ćwiczeń

A.Łuczak

A.Murdzek

 

GWO

 

445/1/2012/2015

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia do zajęć obowiązkowych  kupuje szkoła (oprócz religii i j.niemieckiego)

 

 

 

 

 

 

 

 

J.ANGIELSKI

EVOLUTION PLUS

Nick Beare

Macmillan Polska Sp.zo.o.

675/1/2014

HISTORIA

 

„Wczoraj i dziś” Historia i

społeczeństwo .Podrecznik dla kl.IV+ zeszyty ćwiczeń

G.Wojciechowski

NOWA ERA

 

443/1/2012/2015

 

MATEMATYKA

„Matematyka z plusem”- Podręcznik do kl.IV.. Zeszyty ćwiczeń:

1. Liczby naturalne, 2. Ułamki, 3.Geometria – zeszyty ćwiczeń w wersji A

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

P.Zarzycki

GWO

340/1/2015

PRZYRODA

„Tajemnice przyrody”

+2 zeszyty ćwiczeń +

Atlas „Świat wokół nas”

M.Marko-Worłowska

F.Szlajfer

J.Stawarz

NOWA ERA

399/1/2011/2014 

 

TECHNIKA

„Jak to działa” 4

L.Łabecki

M.Łabecka

NOWA ERA

295/2010/2014

INFORMATYKA

„Lubię to” 4

M.Kęska

NOWA ERA

729/1/2015

PLASTYKA

„Do dzieła”

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

NOWA ERA

326/1/2011/2015

MUZYKA

„Lekcja muzyki „

M.Gromek,

G.Kilbach

NOWA ERA

589/1/2012/2015

 

RELIGIA

(zajęcia nadobowiązkowe)

„Miejsca pełne BOGActw” podręcznik do religii kl.IV

+ zeszyt ćwiczeń-„Miejsca pełne BOGActw”

Pod red.

Ks.K.Mielnicki

Elżbieta Kondrak

B.Nosek

Ćwiczenia:

E.Parszewska

Elżbieta Kondrak

JEDNOŚĆ

AZ-21-02/12 kl-1/12

Kupują rodzice

J.NIEMIECKI

(zajęcia dla mniejszości narodowej)

Abc Deutsch podręcznik z ćwiczeniami do j. niemieckiego dla kl.II i III

E.Krawczyk

L.Zastąpiło,

M.Kozubska

PWN

 

415/1/2012

Kupują rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KL.V

J.POLSKI

„Między nami” Podręcznik. Nowa wersja + zeszyty ćwiczeń

 

A.Łuczak

A.Murdzek

GWO

445/2/2013

Wszystkie podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń w kl.V i VI kupują rodzice

 

 

 

J.ANGIELSKI

 

EVOLUTION PLUS 2.

Students book + ćwiczenia

Nick Beare

Macmillan Polska Sp.zo.o.

675/2/2014

HISTORIA

 

„Wczoraj i dziś” + zeszyt ćwiczeń

G.Wojciechowski

NOWA ERA

443/2/2013

MATEMATYKA

„Matematyka.5”- Podręcznik nowa wersja ze ślimakiem na okładce Matematyka z plusem.  Zeszyty ćwiczeń: 1. Liczby całkowite i ułamki. Część 1, 2. Liczby całkowite i ułamki. Część2. 3.Geometria

M.Dobrowolska

Jucewicz

Karpiński

Zarzycki

GWO

340/2/2013

PRZYRODA

 

„Tajemnice przyrody” + 2 ćwiczenia

„Atlas Świat wokół nas” Przyroda

J.Ślosarczyk

F.Szlajfer

R.Kozik

 

NOWA ERA

 

399/2/2013

 

1377/2002

 

 

TECHNIKA

„Technika na co dzień” cz.I.

Podręcznik z ćwiczeniami

E.Bubak

WSiP

496/2/2012

PLASTYKA 

Plastyka IV-VI - podręcznik

S.K.Stopczyk

J. Chołaścińska

B.Neubart

WSiP

533/2012

INFORMATYKA

„Zajęcia komputerowe z pomysłem” KL.V

A.Wysocka

P.Wimmer

WSiP

477/2/2013

MUZYKA

 

„Ciekawi świata” podręcznik do kl.V

J.Górska-Guzik

OPERON

431/2/2013

Wszystkie podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń w kl.V i VI kupują rodzice

 

RELIGIA

(zajęcia nadobowiązkowe)

 

 

 

„Spotkania uBOGAcające” podręcznik

do religii kl.V +   zeszyt ćwiczeń

 

 

Pod red.

Ks.K.Mielnicki

Elżbieta Kondrak

E.Parczewska

Ćwiczenia:

Elżbieta Kondrak

E.Parczewska

JEDNOŚĆ

AZ-2-02/12

J.NIEMIECKI

(zajęcia dla mniejszości narodowej)

Und so weiter. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy kl.V

Und so weiter. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy kl.V

E.Krawczyk

L.Zastąpiło,

M.Kozubska

E.Krawczyk

L.Zastąpiło,

M.Kozubska

 

PWN

336/1/2011

 

 

 

 

 

 

KL.VI

 

 

 

 

 

 

J.POLSKI

„Między nami”. Podręcznik. Nowa wersja +zeszyty ćwiczeń

A.Łuczak

A.Murdzek

GWO

445/3/2014

 

 

 

 

Wszystkie podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń w kl.V i VI kupują rodzice

 

 

J.ANGIELSKI

 

EVOLUTION PLUS 3 Students book + ćwiczenia

 

Nick BEARE

Macmillan Polska Sp.zo.o.

675/3/2014

HISTORIA

„Wczoraj i dziś”+ zeszyt ćwiczeń

G.Wojciechowski

 

NOWA ERA

443/3/2014

MATEMATYKA

„Matematyka.6” – Matematyka z plusem  Zeszyty ćwiczeń : 1. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 1i 2 .Nowa wersja.

2. Geometria. Nowa wersja

Zarzycki

Karpiński

Dobrowolska

Jucewicz

GWO

340/3/2014

wydana w czerwcu 2014r.

PRZYRODA

„Tajemnice przyrody” + 2 ćwiczenia

„Atlas Świat wokół nas”

J.Stawarz

F.Szlajfer

H.Kowalczyk

NOWA ERA

 

399/3/14

1377/2002-ATLAS 

PLASTYKA

Plastyka IV-VI – podręcznik

S.K.Stopczyk

B.Neubart

J.Chołaścińska 

WSiP

533/2012

TECHNIKA

„Technika na co dzień” Cz. II    Podręcznik 4-6.

 

E.Królicka

M.Duda

WSiP

496/3/2012

INFORMATYKA

„Zajęcia komputerowe z pomysłem” KL.VI

A.Wysocka

P.Wimmer

WSiP

477/3/2014

RELIGIA

(zajęcia nadobowiązkowe)

„Tajemnice BOGAtego życia”.

 Podręcznik do nauki religii.

Ks. Dr K.Mielnicki

E.Kondrak

E.Parszewska

JEDNOŚĆ

AZ-2-02/12

do kupienia 28.08.2014

MUZYKA

„I gra muzyka” podręcznik do kl.4-6

M.Gromek

G.Kilbach

NOWA ERA

569/2012

J.NIEMIECKI

(zajęcia dla mniejszości narodowej)

Podręcznik do j. niemieckiego dla kl. VI und so weiter + zeszyt ćwiczeń do j. niemieckiego dla kl. VI und so weiter

M.Kozubska

E.Krawczyk

L.Zastąpiło

PWN

336/3/2012

 

 

Tarnowskie Góry  15.06.2015r.

M.Majowski -  Dyrektor ZSP nr 3

 

 

Liczba odwiedzin : 67
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2015-06-29 15:17:44
Czas publikacji: 2015-06-29 15:17:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak