Sprawozdanie z pracy szkoły 2014-2015 

 
 

POŻEGNANIE  ABSOLWENTÓW   I  PODSUMOWANIE  PRACY  SZKOŁY W  ROKU  SZKOLNYM 2014/2015


DRODZY  UCZNIOWIE SZANOWNI   NAUCZYCIELE  I  RODZICE


Dzisiejsze spotkanie jest posumowaniem naszej całorocznej wspólnej pracy. Na ten dzień czekaliśmy wszyscy, gdyż każdy z nas lubi być nagradzanym jak również chyba wszyscy- tak sądzę - cieszymy się nagradzając innych.


Ta oto Statuetka Najlepszego Absolwenta SP12.

jest najważniejszą nagrodą, którą uczniowie tej szkoły mogą otrzymać po 6 latach nauki. Jest najcenniejsza, gdyż jej dotychczasowi laureaci najbardziej zbliżyli się do Modelu Absolwenta tej szkoły- osoby będącej wzorem do naśladowania, która poszukuje, odkrywa i dąży do  ważnych wartości i celów życiowych poprzez rzetelną pracę.Nauczyciele tej szkoły - uważają, że to Florentyna Respondek najbardziej zbliżyła się naszego Modelu Absolwenta.

Dowodem na to są m.in.  wyniki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Dzięki średniej 5,8 uczennica ta zapisała kolejną kartę historii tej placówki uzyskując tytuł „Absolwentki Roku 2013/14”.


Uczniami, którzy osiągnęli drugi i  trzeci wynik jest Tymon Kasprzak - śr. 5,6 , Justyna Hanczar- śr.5,5, Weronika Luszczyk – śr. 5,5, Nikola Skopowska5,5

Łącznie 12 uczniów klasy 6 przekroczyło granicę 4,75 i otrzyma dziś świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe

O wystąpienie proszę również:

6. Kolczok Jakub                      - śr. 5,4

7. Męcik Magdalena                 - śr. 5,3

8. Paul Julia                              - śr. 5,2

9. Jasik Marcelina                     - śr. 5,2

10 Chmielewaski Kamil          -  śr. 5,0

11.Piwowarczyk Aleksandra   – śr. 4,9

12.Grabowski Oskar                – śr. 4,8Proszę rodziców tych uczniów  o przyjęcie specjalnych podziękowań od Rady Pedagogicznej, gdyż oczywistym dla wszystkich jest fakt, że sukcesy uczniów to również sukcesy ich rodziców.


Na scenę zapraszam również pozostałych  absolwentów. Ich zdolności i talenty może nie są mniejsze ale zapewne nie do końca odkryte. Myślę ,że stanie się to w nowej szkole, do której niebawem zapukają.


Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w trwającej całe życie edukacji.


Zewnętrzne sprawdziany kompetencji uczniowskich są narzędziem mierzącym efektywność pracy szkoły

W tym roku średni wynik sprawdzianu osiągnięty przez uczniów klasy należy do wysokich , wynosi 75% w rozbiciu na przedmioty: j.pol. +hist – 69,2 matematyka+przyroda –65.92 , j.angielski –82,14   i jest zbliżony do wyniku ubiegłorocznego . Na ten wynik bez wątpienia wpłynęły osiągnięcia następujących uczennic:


1.Florentyna Respondek  - 95,5%

2,Magdalena Męcik         - 95%

3.Tymon Kasprzak          - 95%

Podobny sprawdzian pisali uczniowie klasy III, w którym najlepsze wyniki uzyskali:


1Jakub Siedliski

2.Kacper Kołek

3.Zofia Mateja  

  

Za to osiągnięcie  wymienieni otrzymają  dzisiaj pamiątkowe medale - ”Uczeń na medal „ – ufundowane przez  Radę Dzielnicy „Repty Śl.”


Obecnie czekamy na szczegółowe wyniki sprawdzianu, które wskażą nam obszary, w których jako nauczyciele musimy szczególnie podnieść umiejętności uczniowskie.


Następną nagrodą , o którą co roku ubiegają się uczniowie Kl. IV-VI jest  jednorazowe stypendium dla wyróżniających się w nauce i zachowaniu uczniów szkół tarnogórskich ufundowane przez Burmistrza m.Tarn.Góry

Mam przyjemnośc poinformować wszystkich , że  Szkolna Komisja pod moim przewodnictwem postanowiła przyznać w tym roku szkolnym stypendia następującym uczennicom i uczniom:  

  

  1. Florentyna Respondek

  2. Tymon Kasprzak              

  3. Martyna Lis                 

  4. Mateusz Przebieracz

  5. Olivier Lukoszek

  


Od 01 września 2015r. wszystkie klasy w naszej szkole będą realizowały nową podstawę programową, Jestem przekonany że nie przeszkodzi to w otrzymaniu świadectw z wyróżnieniem w roku przyszłym tym, którzy otrzymają je dzisiaj, Są to :

  1. KLASA V

1. Lis Martyna                       -   śr. 5,67

2. Włodarczyk Wiktoria        -   śr. 5,25

3. Kożlik Mateusz                 -   śr. 5,18

4. Hajda Michał                     -   śr. 5,08

5. Kozioł Izabela                   -   śr. 5,08

6. Dzięcioł Wiktor                 -   śr. 5,00

7. Pukocz Konrad                  -   śr. 5,00

8. Prusińska Natalia               -   śr. 4,83

9. Lebek Marta                      -   śr.  4,83

10.Prusińska Patrycja             -  śr.  4,75  1. KLASA IV

1.Brzuska Maja                     -   śr. 5,2

2. Czaicki Maciej                  -   śr. 5,3

3. Duda Julia                         -   śr. 5,2

4. Franczyk Julia                   -   śr. 5,0

5. Gąsior Natalia                   -   śr. 5,3

6. Hunger Marcel                  -   śr. 4,9

7. Kucharska Julia                 -   śr. 5,2

8. Kwiotkowska Alicja          -   śr. 5,4

9. Lukoszek Olivier               -   śr. 5,2

10. Łaniewski Wiktor            -   śr. 5,1

11. Miśta Aleksander             -  śr. 5,3

12. Nierychło Aleksandra      -  śr. 5,4

13. Nierychło Zuzanna           -  śr. 5,3

14. Przebieracz Mateusz         -  śr. 5,4

15. Redisz Maksymilian         -  śr. 5,3

16. Salej Konrad                     -  śr. 5,0

17. Sąpór Alicja                      -  śr. 4,9

18. Twardowski Franciszek    -  śr. 4,9     


Chociaż w klasach I-III stosowana jest „ocena opisowa” to te klasy też mają swoich liderów. Oto oni:


  1. KLASA III

1. Mateja Zofia

2. Dworaczek Julia

3. Lukoschik Janna

4. Skrzypczyńska Jagoda

5. Siedliski Jakub


  1. KLASA II

 1. Celary Viktoria

 2. Giołbas Jan

 3. Kodrębska Julietta

 4. Misiak Filip

 5. Przebieracz Maciej

 6. Pyrek Weronika

 7. Gabryś Olivia

 8. Włodarczyk Kaja


  1. KLASA Ia

1. Jasiok Julia

2. Skitek Lidia

3. Oko Paweł

4. Piotrowiak Antoni

5. Pyka Amelia

6. Ratman Marcin

7. Włodarczyk Oskar


  1. KLASA Ib

1. Lis Antonina

2. Gąsior Emilia

3. Ignasiak Adam

4. Lis Paweł

5. Rudalska Weronika

6. Sukiennik Maciej

  1. Ponieważ pamięć nasza jest zawodna przypomnę teraz najważniejsze wydarzenia mijającego roku szkolnego :  

  2.                   

  3.                   KALENDARZ  WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

 1. W ROKU SZKOLNYM 2014/15
01.09.2014


Rozpoczęcie roku szkolnego

07.09.2014


Uczestnictwo w Pochodzie Gwarków

13.10.2014Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

.....10.2014

Pasowanie kandydatów z kl. I na ucznia SP12


....11.2014

Szkolne eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego (j.polski +matematyka)

0.7.11.2014

Akademia- Rocznica Odzyskania Niepodległości

1-6.12.2014


X Międzyszkolny Turniej „Wybijanki”


         12.12. 2014

XIV Międzyszkolny Konkurs Gwary Śląskiej

                 .......12. 2014


Jasełka

             22.12.2014 - 06.01.2015


Przerwa świąteczna         

             .....01.2015

Rejonowe Eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego (j.polski +matematyka)

02.02 – 15.02.2015

Ferie zimowe-organizacja zajęć dla uczniów

24.02.2015


Zakończenie I semestru

.......03. 2015

Mistrzostwa Rejonu w Mini Siatkówce Dziewcząt

2015-03-20

Dzień Wagarowicza-Przegląd teatralny01.04. 2015

Sprawdzian kompetencji w kl.VI

nowa formuła – 2 cz. + j.angielski


........................

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE –

02-07.04.2015


Przerwa Świąteczna

2015-06-01

Dzień Dziecka


22-23.06.2015


MINI CUP

2015-06-26

Pożegnanie klasy VI. Zakończenie roku szk.Akcje profilaktyczne

konkursy wewnątrzszkole


Dzięki swoim osiągnięciom uczniowie, których za chwilę zaproszę po odbiór symbolicznych nagród rzeczowych, również przybliżyli się do Modelu Absolwenta Szkoły Podstawowej Nr12, którego cechuje: obowiązkowość, sumienność, pracowitość, systematyczność a także przedsiębiorczość.

Chcemy teraz nagrodzić wszystkich tych uczniów, którzy uczciwie pracowali w trakcie całego roku szkolnego nad wykształceniem wymienionych przeze mnie cech :


     1. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


L.p.

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA

KLASA

OSIĄGNIĘCIA

1.

JAKUB KOLCZOK

VI

-LAUREAT – 9 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym – j. angielski

- 2 miejsce w powiecie i 15 miejsce w regionie katowickim w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX

- 2 miejsce w Miejskim Turnieju BRD

2.

FLORENTYNA RESPONDEK

VI

-11miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym – j. angielski

- 3 MIEJSCE W Konkursie Recytatorskim w Brynku

3.


JUSTYNA HANCZAR


VI

- 2 miejsce w Miejskim Turnieju BRD

- za wzorowe prowadzenie sklepiku szkolnego


4.


OSKAR GRABOWSKI


VI

- 2 miejsce w Miejskim Turnieju BRD

5.

PAULINA KŁYSZ


VI

- 2 miejsce w Miejskim Turnieju BRD

6.

TYMON KASPRZAK


VI

- aktywny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego

- za wzorowe prowadzenie sklepiku szkolnego

7.

MARTYNA LIS

V

-LAUREAT – 5 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym – j. angielski

- 1 miejsce W Międzyszkolnym Konkursie „Polskie Parki Narodowe”

- wyróżnienie w „Międzynarodowym Konkursie „Kangur”


8.

IZABELA KOZIOŁ


V

- 1 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Polskie Parki Narodowe”


9.

WIKTOR DZIĘCIOŁV

- 2 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Polskie Parki Narodowe”


10.


KONRAD PUKOCZ


V

- wyróżnienie w  Międzyszkolnym Konkursie „Polskie Parki Narodowe”


11.

KAMILA BRZEŻAŃSKA


- wyróżnienie w  Międzyszkolnym Konkursie „Polskie Parki Narodowe”12.

MATEUSZ PRZEBIERACZ

IV

- 4 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym – j. angielski

- 1 miejsce w powiecie i 1 miejsce w regionie katowickim w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX

- 2 miejsce w etapie rejonowym w Konkursie z Ewangelii św. Marka                                                         - wyróżnienie w „Międzynarodowym Konkursie „Kangur”

- 4 miejsce w Miejskim Konkursie „Para się postara”

13.

OLIVIER LUKOSZEK

IV

- 4 miejsce w etapie regionalnym  Konkursie biblijnym z Ewangelii św. Marka                                                         

- 4 miejsce w Miejskim Konkursie „Para się postara”

14.

ALEKSANDRA NIERYCHŁO

IV

-wyróżnienie w Konkursie „Zebry, kaski i odblaski”


15.

MAŁGORZATA SKOTARSKA

IV

- systematyczne korzystanie z przyborów toaletowych po zajęciach


16.

MARIA GAJDA

III

- wyróżnienie w Konkursie Gwary Śląskiej

17.

BARTOSZ GAJDA

III


- 2 miejsce w Konkursie Plastycznym

18.

HANNA MAKIOŁA

IB

-wyróżnienie w Konkursie Gwary Śląskiej


19.


Mistrzostwo Miasta w Minisiatkówce

drużyna dziewcząt kl V-VI


20.

II- m-ce –Rejonowych Zawodach w Minisiatkówce

W XV TURNIEJU MINI CUP – w „grach i zabawach” należy odnotowac :

- zwycięstwo dziewczyn z kl. V i VI w minikoszykówce  

 • minimalną porażkę chłopców w meczu piłki nożnej.


Niestety Wielki Puchar w grach i zabawach przewrotnie nazwany „MINI CUP” pozostał w ZSP nr1

Za rok rewanż w naszej szkole!!!!


W ostatnim słowie chciałbym podziękować tym, którzy szczególnie wspomagali szkołę i przedszkole we właściwym jej funkcjonowaniu, zarówno z obowiązku jaki i swojej pasji. Są to przede wszystkim nauczyciele obydwu placówek na czele z Panią Anielą Buchta– V-ce dyrektorem ZSP nr3.

Dziękuję za :

 • zapewnianie w procesie edukacyjnym szczególnych warunków   odpowiadających indywidualnym możliwościom intelektualnym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostosowując treści i metody do ich możliwości psychofizycznych,

 • systematyczną diagnozę uczniów dla ustalenia korzystnych dla ich rozwoju form wsparcia,

 • stosowanie  indywidualnych kryteriów wymagań dla poszczególnych

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 • równe traktowanie uczniów o różnych deficytach i mniejszych możliwościach intelektualnych,

 • wskazywanie właściwych wzorców osobowych, postaw i systemu wartości,

 • realizację programów prozdrowotnych,

 •  monitorowanie i wspieranie funkcjonowania  dziecka w jego środowisku.

 • korzystanie z nowoczesnych środków dydaktycznych ( m.in:programów komputerowych, tablicemultimedialnych )

 •  prowadzenie zajęc metodami aktywizującymi,

 • podejmowanie działań innowacyjnych o charakterze organizacyjnym, metodycznym.

 • badanie wyników nauczania,

 • analizowanie przyczyn niepowodzeń i trudności wychowawczych,

 • wspieranie rodziców dzieci mających deficyty rozwojowe.

 • współpracę z rodzicami (uczestnicząc w zebraniach, konsultacjach),  

Dziękuję pracownicom pionu księgowego i administracji ,a także wszystkim pracownikom obsługi za obowiązkowośc, solidnośc, niezawodnośc,punktualnośc, lojalnośc.


 • Radzie Rodziców za :

 • pomoc w realizacji wielu zadań edukacyjnych oraz organizację imprez(Zabawy Karnawałowe, Pikniki, Biesiady), które pozwoliły na finansowe wsparcie działań szkoły.(Zakup nagród dla uczniów , farb , suszarek ,lektur, tonerów,pojemników na pomoce dydaktyczne, mebli szkolnych itp.)

 • pomoc w zakwaterowaniu uczniów z Turcji i Litwy odwiedzających naszą szkołę wramach wymiany zagranicznej.

 • za pomoc w tworzeniu najważniejszych dokumentów szkolnych i opiniowanie pracy nauczycieli.

 • za pomoc  w wyremontowaniu pomieszczeń szkolnych


-Radzie Dzielnicy „Repty Śl.” za :

 • systematyczne finansowanie zakupu nagród dla uczniów oraz podarunków dla uczniów z okazji różnego rodzaju świąt.

 • pomoc materialną i merytoryczną w organizacji Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej z udziałem drużyn z Anglii, Francji ,Niemiec,Ruchu Radzionków i  Górnika Zabrze.

 • pomoc materialną w organizacji spotkania z przedstawicielami zagranicznych szkół z Aten, Rzymu, Sofii i Madrytu , uczestniczącymi współnie z uczniami naszej szkoły w unijnym projekcie edukacyjnym Socrates -Comenius .


 • Prywatnym Sponsorom – za nieodpłatne usługi oraz wyposażenie placówki w sprzęt szkolny, pomoc finansową w organizacji imprez okolicznościowych, goszczenie w swoich domach uczniów z Turcji i Francji

 • UKS-owi Gwiazda – za, pomoc w organizacji międzyszkolnych imprez sportowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uczniami, sinansowanie zakupu nagród dla uczniów.

Kończąc raz jeszcze serdecznie gratuluję wyróżnionym.

a wszystkim uczniom życzę sukcesów w rozwijaniu swoich talentów.


The show must go on !

                                               mgr Mariusz Majowski – dyrektor ZSP Nr3


 

Liczba odwiedzin : 212
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2015-09-16 15:00:43
Czas publikacji: 2015-09-16 15:00:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak