PODSTAWA PROGRAMOWA 

 
 

W roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 13 w ZSP nr 3  dzieci realizują podstawę programową w oparciu o  program

Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego”

autorstwa: Iwony Brody, wydanego nakładem WSiP.

Program jest realizowany w grupie dzieci 5 i 6 letnich.

Program stanowi opis sposobu realizacji celów opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, przyjętych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

• zawiera szczegółowe cele wychowania przedszkolnego,

• treści programu są zgodne z treściami piętnastu obszarów edukacyjnych zawartych

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

• w programie określone zostały sposoby osiągania celów wychowania przedszkolnego,

z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy, w zależności od potrzeb i możliwości

dzieci,

• program zawiera wskazówki jak prowadzić zajęcia w grupie różnowiekowej,

• program zawiera diagnozę przedszkolną,

• program zawiera przykładowe zadania i sytuacje edukacyjne do przeprowadzenia diagnozy,

• jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

 

 

Liczba odwiedzin : 105
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2015-04-16 15:06:06
Czas publikacji: 2015-04-16 15:06:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak