KONTRAKT OTWARTY 

 
 

KONTRAKT OTWARTY:

  

1.    Uczniowie są :

-         systematyczni

-         punktualni

-         uczciwi

 

Uczniowie mają  szacunek:

-         do kolegów

-          nauczycieli

-          rodziców

 

Uczniowie :

-         nie palą tytoniu 

-         nie piją alkoholu

-         nie zażywają narkotyków

-         nie niszczą mienia

 

2.    Nauczyciele zobowiązują się :

-    dbać o interesujące i motywujące sposoby nauczania

-    dbać o bezpieczeństwo i dobrą atmosferę w klasie

-    tak objaśniać zadania , aby uczniowie dokładnie je rozumieli

-    przekazać swoje oczekiwania , cele  oraz system oceniania rodzicom i uczniom

 

3.    Rodzice zobowiazują się :

-    zapewnić właściwe warunki do nauki

-    pomagać swojemu dziecku w wywiązywaniu się z obowiązków

-    czuwać nad postępami dziecka , oraz utrzymywać kontakt ze szkołą

-    regularnie i punktualnie posyłać dziecko do szkoły

-         aktywnie wychowywać swoje dzieci (dawać pozytywny przykład)

 

Tarnowskie Góry 01 września 2004r.

 

Liczba odwiedzin : 170
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2008-06-23 21:34:15
Czas publikacji: 2008-06-23 21:34:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak