INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE

Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Oznacza to, że nie ma możliwości żądania udostępnienia informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.

Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niżw terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.Liczba odwiedzin : 154
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2014-03-10 22:16:42
Czas publikacji: 2014-03-10 22:16:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak