STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA 

 
 

&;

TYTUŁ:STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, MAJĄTEK

 

 

wyszczególnienie

stan na 1.01.2014

zwiększenia

zmniejszenia

stan na31.12.2014

1

2

3

4

5

I. Rzeczowe składniki majątku trwałego

3016555,24

256909,36

0,00

3273464,60

w tym:

1. grunty

789700,00

0,00

0,00

789700,00

2. budynki i budowle

2216470,60

0,00

0,00

2216470,60

3. maszyny i urządzenia 

10384,64

0,00

0,00

10384,64

4. środki transportu

0,00

0,00

0,00

 

0,00

5. inne środki trwałe

0,00

256909,36

0,00

256909,36

II. Pozostałe środki trwałe (konto 013)

183644,99

36121,78

0,00

219766,77

III. Zbiory biblioteczne (konto 014)

3173,97

0,00

0,00

3173,97

IV. Konto 020

8489,26

0,00

0,00

8489,26

V. Konto 080

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Liczba odwiedzin : 184
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Monika Dolnicka-Celary
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2015-04-10 19:31:27
Czas publikacji: 2015-04-10 19:32:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak