GODZINY PRACY I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 przyjmuje interesantóww:
-sekretariacieszkoły,
-gabineciedyrektoraZSP 3,
-gabineciewicedyrektoraZSP 3,
-gabineciepedagogaszkolnego.

Sposóbprzyjmowaniaizałatwianiaspraw:

1.Interesantówprzyjmujedyrektor,zastępcadyrektora ZSP nr 3,pedagog
szkolny.
2.Sekretariatszkołyudzielaszczegółowychinformacjidotyczącychsposobu
załatwianiespraw.
3.Korespondencjęmożnadostarczaćosobiście,drogąpocztowąielektroniczną.
4.Pismaprzychodząceiwychodzącesąrejestrowanewsekretariacieszkoły,
przekazywanewedługkompetencji.
5.Sprawyzałatwianesąbezzbędnejzwłoki,jednakniepóźniejniżwciągumiesiąca.
6.Kopieodpowiedzinapismasąprzechowywanewrazzoryginałempismawpływającego.
7.Sprawyniewymagająceodpowiedziwformiepisemnejzałatwianesąprzezustne
udzielenieinformacji.
8.Sprawyzałatwianesąwedługkolejnościichwpływu.

Wykaz głównych spraw:

· Przyjmowanie uczniów do szkoły

- Przyjmowanie dzieci do przedszkola

· Wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej

· Zapisy do świetlicy szkolnej

· Sprawy związane z pracą pedagoga szkolnego

· Informacja publiczna

Sekretariatszkołyprzyjmujepodania,wnioskiipismainteresantów

odponiedziałku
dopiątkuwgodzinach 7.00 – 15.00:

_____________________________________________________________

DyrektorZSP nr 3i WicedyrektorZSP nr3przyjmująinteresantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

_____________________________________________________________

Pedagogszkolnyprzyjmujeinteresantów:

wtorek 8,45 - 10,30 , 15,30 – 17,00

środa 9,30 – 12,45

czwartek 7,30 – 8,30

piątek 8,45 – 10,45

Wzależnościodpotrzebinteresantówpouprzednimustaleniuterminu.


Liczba odwiedzin : 124
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2014-03-10 21:14:06
Czas publikacji: 2014-03-10 21:14:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak