ORGANIZACJA

ORGANAMI SZKOŁY SĄ:

1. Dyrektor Szkoły

2. Rada Pedagogiczna

3. Samorząd Szkolny

4. Rada Rodziców

Kompetencje organów szkoły zawarte są w statucie szkoły.

Dyrektor Szkoły rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnych:

  • wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie,
  • odroczenie obowiązku szkolnego,
  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • indywidualny program lub tok nauki.

Liczba odwiedzin : 242
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2014-03-10 20:26:37
Czas publikacji: 2014-03-10 20:26:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak