ORGANIZACJA 

 
 

ORGANAMI SZKOŁY SĄ:

 

  1. Dyrektor Szkoły

  2. Rada Pedagogiczna

  3. Samorząd Szkolny

  4. Rada Rodziców

Kompetencje organów szkoły zawarte są w statucie szkoły.

 

Dyrektor Szkoły rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnych:

  •     wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie,
  •     odroczenie obowiązku szkolnego,
  •     spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  •     indywidualny program lub tok nauki.
 

Liczba odwiedzin : 260
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2014-03-10 20:26:37
Czas publikacji: 2014-03-10 20:26:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak