ROCZNY BUDŻET  

 
 ROCZNY BUDŻET ZSP nr3 – 2015r.  –2398013,00 zł


Plan Finansowy dochodów i wydatków ZSP nr 3 na rok 2015,
 jest przeznaczony na:

 I. Wydatki

- wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- bieżące opłaty za media,
- bieżące remonty,
- zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
- dokształcanie nauczycieli,
- zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
- zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,

               II. Dochody są pozyskiwane z

-          najmu pomieszczeń: sali gimnastycznej, lekcyjnej, kotłowni

-          żywienia dzieci w stołówce

-          pobytu dzieci w przedszkolu powyżej 6 godz.

-          wynagrodzenia  płatnika (ordynacja podatkowa)

 
Liczba odwiedzin : 158
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2015-04-10 19:42:55
Czas publikacji: 2015-04-10 19:42:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak