Projekt pn. ,,Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ,,Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w ZSP nr 3 informuje o rekrutacji uczestników do projektu „Wykorzystaj swoja szansę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja potrwa do12 września 2014r.

Zapraszamy uczniów klas IV do VI 2014 r. do wzięcia udziału w następujących zajęciach:

a)Komputer bez tajemnic(celem zajęć jest rozwijanie umiejętności informatycznych).

b)Improve your English(zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności z j. angielskiego).

Do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną uczniowie/uczennice, którzy/które:

1)uczęszczają do szkoły objętej projektem,

2)są uczniami/uczennicami klas IV – VI w szkole objętej projektem, osiągającymi niskie wyniki w nauce i zagrożonymi wcześniejszym wypadnięciem z systemu oświaty – dotyczy zajęć wyrównawczych – dla uczniów z trudnościami,

3)są uczniami/uczennicami klas IV-VI w szkole objętej projektem, osiągającymi bardzo dobre wyniki w nauce – dotyczy zajęć rozwijających zainteresowania – dla uczniów uzdolnionych,

4)zostali zakwalifikowani na dodatkowe zajęcia przez Komisję Rekrutacyjną i dyrektora szkoły na podstawie dokumentu potwierdzającego rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne (np. opinia wychowawcy, nauczyciela, pedagoga szkolnego, specjalisty, lekarza).

W pierwszej kolejności do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe zostaną zakwalifikowani uczniowie/uczennice pochodzący z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

ZAPRASZAMY!

Liczba odwiedzin : 88
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2014-09-09 12:01:58
Czas publikacji: 2014-09-09 12:01:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak