RADA RODZICÓW  

 
 

Grupowe Rady Rodziców :

·        Grupa III

1.I. Kurzępa.

2.M. Wójcik.

3.M. Kurzacz

·        Grupa II

1.J. Kodrębska

2.P. Friedberg

3.M. Kurzacz.

·        Grupa I

1. K. Czaja

2. I. Chromik

3. A. Szeliga

 

 

Zarząd:

Przewodnicząca-Justyna Kodrębska

Zastępca- Marzena Kurzacz

Skarbnik- Katarzyna Czaja

Członek- Iwona Chromik

Członek – M. Wójcik

Komisja rewizyjna: Izabela Kurzępa, Patrycja Fridberg, A. Szeliga.

 

Liczba odwiedzin : 72
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2015-04-16 15:03:02
Czas publikacji: 2015-04-16 15:03:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak