GODZINY PRACY I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW 

 
 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 przyjmuje interesantów w :
- sekretariacie szkoły,
- gabinecie dyrektora ZSP 3,
- gabinecie wicedyrektora ZSP 3,
- gabinecie pedagoga szkolnego.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

1. Interesantów przyjmuje dyrektor , zastępca dyrektora  ZSP nr 3, pedagog
    szkolny.
2. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu
    załatwianie spraw. 
3. Korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową i elektroniczną.
4. Pisma przychodzące i wychodzące są rejestrowane w sekretariacie szkoły, 
    przekazywane według kompetencji.
5. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.
6. Kopie odpowiedzi na pisma są przechowywane wraz z oryginałem pisma wpływającego. 
7. Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne
    udzielenie informacji.
8. Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu.

 

Wykaz głównych spraw:

·         Przyjmowanie uczniów do szkoły

-         Przyjmowanie dzieci do przedszkola

·         Wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej

·         Zapisy do świetlicy szkolnej

·         Sprawy związane z pracą pedagoga szkolnego

·         Informacja publiczna

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów 

od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00 – 15.00:

_____________________________________________________________

Dyrektor ZSP nr 3 i Wicedyrektor ZSP nr3 przyjmują interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00
      
_____________________________________________________________
     
Pedagog szkolny przyjmuje interesantów:

   wtorek      8,45 - 10,30  ,       15,30 – 17,00 

   środa        9,30 – 12,45

   czwartek  7,30 – 8,30

   piątek       8,45 – 10,45

W zależności od potrzeb interesantów po uprzednim ustaleniu terminu.

 

 

Liczba odwiedzin : 107
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2014-03-10 21:14:06
Czas publikacji: 2014-03-10 21:14:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak