Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku (Dz.U. z 2017 poz. 1911) w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Link do sprawozdania finansowego za rok 2018.

http://bip.jednostki.tarnowskiegory.nv.pl/zopo,a,18584,informacje-podstawowe.html

Załączniki

Rozporządzenie.pdf

Data: 2019-04-25 11:01:16 Rozmiar: 477.14k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 18
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Tobor
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Tobor
Czas wytworzenia: 2019-04-25 11:01:16
Czas publikacji: 2019-04-25 11:14:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak