Kontrole

1. Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach

Temat kontroli: Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania.

Data kontroli: 03.02.2014r.

Protokół: z dnia 03.02.2014r.

Zalecenia: nie stwierdzono nieprawidłowości.


Liczba odwiedzin : 75
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Osoba wprowadzająca informację : Gabriela Lebek
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Lebek
Czas wytworzenia: 2014-03-01 22:11:40
Czas publikacji: 2014-03-01 22:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak