Rejestry, ewidencje, archiwa

Wszkoleprowadzonesąrejestry,ewidencjeiarchiwa:

-księgiinwentarzowe,
-książkaobiektubudowlanego,
-ewidencjaaktosobowychpracowników,
-rejestraktówizaświadczeń-awanszawodowynauczyciela,
-księgazarządzeńdyrektoraszkoły,
-ewidencjauczniówwszkole,
-księgidziecizamieszkałychwobwodzieszkoły,
-protokołyradpedagogicznych,
-protokołyposiedzeńkomisjisocjalnej,
-księgadrukówścisłegozarachowania,
-rejestrlegitymacjiszkolnych i kart rowerowych,
-rejestrkorespondencji,
-ewidencja czasu prasy

-rejestr wypadków szkolnych.
________________________________________________________________________

Rejestrówzawierającychdaneosobowenieudostępniasięosobompostronnymzgodnie
zUstawąoochroniedanychosobowychzdnia29.08.1997r.(Dz.U.z2002r.Nr101
poz.926)

Dokumentyarchiwalnesąudostępnianenaterenieszkołyosobomupoważnionymnaich
wniosek.


Liczba odwiedzin : 106
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Osoba wprowadzająca informację : Gabriela Lebek
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Lebek
Czas wytworzenia: 2014-03-01 22:06:58
Czas publikacji: 2014-03-01 22:06:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak