Budżet placówki

BUDŻET PLACÓWKI:1 214 308,00 zł oraz dochody: 43 105,00 zł

Plan Finansowy dochodów iwydatkówplacówki na rok 2014,
kwota ta jest przeznaczona na:

- wypłaty dla pracowników pedagogicznych iniepedagogicznych,
- bieżące opłaty za media,
- bieżące remonty,
- zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
- dokształcanie nauczycieli,
- zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
- zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,


Liczba odwiedzin : 112
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Osoba wprowadzająca informację : Gabriela Lebek
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Lebek
Czas wytworzenia: 2014-03-01 22:02:33
Czas publikacji: 2014-03-01 22:02:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak