Tryb działania

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Tarnowskich Górach

działa na podstawie art.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z2004r.Nr256,poz.2572zpóźn.zm.).

Organemprowadzącymszkołęjest Gmina Tarnowskie Góry.

Statuty Zespołu, Szkoły i Przedszkola do pobrania w zakładce WEWNĘTRZNE PRAWO SZKOLNE


Liczba odwiedzin : 80
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Osoba wprowadzająca informację : Gabriela Lebek
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Lebek
Czas wytworzenia: 2014-03-01 21:56:50
Czas publikacji: 2014-03-01 21:56:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak