Wersja archiwalna

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne

Załącznik nr 2 do

REGULAMINU NABORU

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W TARNOWSKICH GÓRACH

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne

do objęcia stanowiska sekretarz szkoły

(nazwa stanowiska pracy)

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Tarnowskich Górach

Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Aneta Pustelnik

Nowa Wieś Tworoska

2.

Sandra Steiner

Hanusek

3.

Grażyna Zwior

Wojska

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

w Tarnowskich Górach


Liczba odwiedzin : 80
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Osoba wprowadzająca informację : Gabriela Lebek
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Lebek
Czas wytworzenia: 2011-05-20 12:04:52
Czas publikacji: 2011-05-20 12:04:52
Data przeniesienia do archiwum: 2011-05-20