Godziny pracy szkoły i sposób załatwiania spraw 

 
 

Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00.

Sekretariat Szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00.

Dyrektor Szkoły przyjmuje od poniedziałku do czwartku w godz. 14.00-15.00.

Biblioteka szkolna czynna na przerwach w godzinach pracy Szkoły

Opieka świetlicowa zapewniona jest od 6.30- 8.00 i po lekcjach do godziny 16.00

Szkoła  przyjmuje interesantów w :
- sekretariacie zespołu,
- gabinecie dyrektora zespołu,
- gabinecie wicedyrektora zespołu,
- gabinecie pedagoga szkolnego.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

1. Interesantów przyjmuje dyrektor zespołu, zastępca dyrektora zespołu, pedagog
    szkolny.
2. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu
    załatwianie spraw. 
3. Korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową i elektroniczną.
4. Pisma przychodzące i wychodzące są rejestrowane w sekretariacie szkoły, 
    przekazywane według kompetencji.
5. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.
6. Kopie odpowiedzi na pisma są przechowywane wraz z oryginałem pisma wpływającego. 
7. Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne
    udzielenie informacji.
8. Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu.

 

Wykaz głównych spraw:

·Przyjmowanie uczniów do szkoły

·Wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej

·Zapisy do świetlicy szkolnej

·Sprawy związane z pracą pedagoga szkolnego

·Informacja publiczna

_____________________________________________________________

Pedagog szkolny przyjmuje interesantów:

wtorek  8.00 - 10.00
w zależności od potrzeb interesantów po uprzednim ustaleniu terminu.

 

 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza  ePUAP: /zsp2tgory/skrytka

 

 
Liczba odwiedzin : 51
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Osoba wprowadzająca informację : Gabriela Lebek
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Lebek
Czas wytworzenia: 2008-09-24 18:33:53
Czas publikacji: 2017-10-11 15:08:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak