Procedury oraz dokumenty rekrutacyjne do Przedszkola nr 23 na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do Przedszkola nr 23 na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 143/2019

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

z dnia 30.01.2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola,

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2, art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz § 66 ust. 1 załącznika do Zarządzenia Nr107/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2019 r. wsprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

zarządza:

§ 1

Określić wzór wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola stanowiący załącznik doniniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Sportu iZdrowia oraz dyrektorom przedszkoli i zespołów szkolno-przedszkolnych.
  2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Z-ca Burmistrza Miasta ds. Społecznych.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 1539/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.01.2018 r. wsprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

(-) Arkadiusz CZECH

Załączniki

Terminy i zasady rekrutacji 2019 do przedszkola.doc

Data: 2019-02-08 09:25:33 Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

Wniosek i oświadczenia dla kndydaya do przedszkola 2019-2020.docx

Data: 2019-02-08 09:25:33 Rozmiar: 32.33k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 56
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Tobor
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Lebek
Czas wytworzenia: 2015-02-27 12:11:30
Czas publikacji: 2019-02-08 09:28:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak