Informacje nieudostępnione 

 
 
Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej. Oznacza to, że nie ma możliwości żądania udostępnienia
informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie. 

Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie
ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 

Liczba odwiedzin : 87
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Osoba wprowadzająca informację : Gabriela Lebek
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Lebek
Czas wytworzenia: 2014-03-01 22:13:31
Czas publikacji: 2014-03-01 22:13:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak