Struktura oraz zmiany składników majątku gminy 

 

STRUKTURA ORAZ ZMIANY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU GMINY W 2018 ROKU

 

Zespół jest jednostką samorządu terytorialnego nie posiadającą osobowości prawnej.

 

 

STRUKTURA ORAZ ZMIANY SKŁADNIKÓW

MAJĄTKU GMINY W 2018 ROKU

 

 wyszczególnienie

 Stan na dzień 01.01.2018

zwiększenia 

zmniejszenia 

Stan na dzień 31.12. 2018 

 1

 3

 4

 5

I. Rzeczowe składniki majątku trwałego

913934,02

   

2025983,43

1. grunty

198750,33

 

 

 198750,33

2. budynki i budowle

562747,59

1134695,85  

1697443,44

3. maszyny i urządzenia 

40220,74

  22646,44

17574,3

4. środki transportu

0     0

5. inne środki trwałe

112215,36

    112215,36
II. Pozostałe środki trwałe (konto 013)
355206,19 10301,00 2428,90 363078,29
III. Zbiory biblioteczne (konto 014) 

49 117,62

7 093,35 0,00 56 210,97
IV. Konto 020
3 835,40     3 835,40
V. Konto 080
0,00     0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Liczba odwiedzin : 98
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Tobor
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Lebek
Czas wytworzenia: 2014-03-05 10:12:33
Czas publikacji: 2019-02-22 22:30:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak