ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

 
 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

·SKS  - mgr Maria Zyzik-Ulfik

·kółko taneczne - mgr Maria Zyzik-Ulfik

·kółko artystyczne - mgr Małgorzata Praska

·kółko czytelnicze - mgr Joanna Policht

·kółko języka angielskiego - mgr Aleksandra Piątek

·zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  - mgr Bożena Szlązok, mgr inż. Jolanta Wysocka, mgr Joanna Policht, mgr Małgorzata Praska

·zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - mgr Barbara Zgagacz

·zajęcia rewalidacyjne- mgr Aleksandra Piątek, mgr Joanna Policht, mgr Gabriela Lebek, mgr Małgorzata Paszkowiak, mgr Aleksander Tobor,

                                       mgr Barbara Zgagacz

·kółko teatralne - mgr Danuta Karst

·kółko matematyczne- mgr inż. Jolanta Wysocka

·kółko biblijne - mgr Weronika Adamek

·logopedia - mgr Małgorzata Praska

 

 

Liczba odwiedzin : 88
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Tobor
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Lebek
Czas wytworzenia: 2008-09-24 18:53:15
Czas publikacji: 2018-09-26 20:40:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak