KONTROLE 

 
 

1.    Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach

Temat kontroli: Zgodność realizacji zajęć edukacyjnych w szkole z podstawą programową

Data kontroli: 14.02. 2014r.

Protokół:  z dnia 24.03.2014r.

Zalecenia: nie stwierdzono nieprawidłowości

 

2.    Monitoring Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach

Temat kontroli: Ocena stanu przygotowania szkoły na przyjęcie uczniów klasy I, w tym sześciolatków.

Data kontroli: 21.11.2014r.

 

3.    Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach

Temat kontroli: Realizacja przez publiczne przedszkola podstawy programowej

Data kontroli: 21.11.2014r.

Protokół:  DK-GL.5533.180.2014 z dnia 04 12 2014


 

Liczba odwiedzin : 199
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Musik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Musik
Czas wytworzenia: 2015-03-27 10:53:44
Czas publikacji: 2015-03-27 10:53:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak