REJESTRY EWIDENCJE I ARCHIWA 

 
 

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa:

- księgi inwentarzowe,

- książka obiektu budowlanego,

- ewidencja akt osobowych pracowników,

- rejestr aktów i zaświadczeń-awans zawodowy nauczyciela,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- ewidencja uczniów w szkole,

- księgi dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,

- protokoły rad pedagogicznych,

- protokoły posiedzeń komisji socjalnej,

- księga druków ścisłego zarachowania,

- rejestr legitymacji szkolnych i kart rowerowych,

- rejestr korespondencji,

- ewidencja czasu prasy

-rejestr wypadków szkolnych.

________________________________________________________

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 )

 

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.


 

Liczba odwiedzin : 232
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Musik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Musik
Czas wytworzenia: 2014-03-03 21:13:58
Czas publikacji: 2014-03-03 21:13:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak