STRUKTURA WŁASNOŚCI, MAJĄTEK 

 
 
STRUKTURA ORAZ ZMIANY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W TARNOWSKICH GÓRACH.

 

 wyszczególnienie

 stan na 01.01.2014

zwiększenia 

zmniejszenia 

stan na 31.12.2014

 1

 3

 4

 5

I. Rzeczowe składniki majątku trwałego

 1828579,95

561 712,75

41 343,00

2 348 949,70

 w tym:

1. grunty

 704 300,00

 0,00 

 0,00 

 704 300,00

2. budynki i budowle 1 100681,00

 467 801,35

41 343,00

 1 527 139,45

3. maszyny i urządzenia 

23 598,85

6 893,07

 0,00

30 491,92

4. środki transportu

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

II. Pozostałe środki trwałe (konto 013) 

 279 984,98

20 974,98

36 630,40

297 329,56

III. Zbiory biblioteczne (konto 014) 

 0,00

 0,00

 0,00

0,00

IV. Konto 020 

 4 177,88

4 244,00

 0,00

 8 421,88

V. Konto 080 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00 

Liczba odwiedzin : 189
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Musik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Musik
Czas wytworzenia: 2015-03-27 10:42:16
Czas publikacji: 2015-03-27 10:42:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak