Budżet szkoły 

 
 

BUDŻET ZESPOŁU: 2 781 361 zł na rok 2019

 

 

Realizując obowiązek nałożony Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku (Dz.U. z 2017 poz. 1911)   opublikowano sprawozdanie finansowe za 2018 rok na stronie BIP jednostki obsługującej, która sporządza takie sprawozdanie (ZOPO) 

link do strony:

 

http://bip.jednostki.tarnowskiegory.nv.pl/zopo,a,18584,informacje-podstawowe.html

 

 Plan Finansowy dochodów i wydatków szkoły na rok 2019,
kwota ta jest przeznaczona na:

 

- wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- bieżące opłaty za media,
- bieżące remonty,
- zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
- dokształcanie nauczycieli,
- zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
- zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,

 

Liczba odwiedzin : 233
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Musik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Musik
Czas wytworzenia: 2015-03-27 10:12:26
Czas publikacji: 2019-04-26 08:45:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak