Godziny pracy placówki 

 
 

Szkoła  przyjmuje interesantów w :

- sekretariacie szkoły,

- gabinecie dyrektora szkoły,

- gabinecie wicedyrektora szkoły,

- gabinecie pedagoga szkolnego.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

1. Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, zastępca dyrektora szkoły, pedagog  szkolny.

2. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwianie spraw.

3. Korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową i elektroniczną.

4. Pisma przychodzące i wychodzące są rejestrowane w sekretariacie szkoły,  przekazywane według kompetencji.

5. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

6. Kopie odpowiedzi na pisma są przechowywane wraz z oryginałem pisma wpływającego.

7. Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.

8. Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu.

Wykaz głównych spraw:

·         Przyjmowanie uczniów do szkoły

·         Wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej

·         Zapisy do świetlicy szkolnej

·         Sprawy związane z pracą pedagoga szkolnego

·         Informacja publiczna

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów:

      wtorek             12.00 - 15.00

 w zależności od potrzeb interesantów po uprzednim ustaleniu terminu.

Wicedyrektor szkoły przyjmuje interesantów:

      wtorek             13.00 - 15.00

w zależności od potrzeb interesantów po uprzednim ustaleniu terminu.


 

Liczba odwiedzin : 220
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Musik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Musik
Czas wytworzenia: 2014-03-03 21:09:40
Czas publikacji: 2014-03-03 21:09:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak