ORGANIZACJA 

 
 

ORGANAMI SZKOŁY SĄ:

 

  1. Dyrektor Szkoły

  2. Rada Pedagogiczna

  3. Samorząd Szkolny

  4. Rada Rodziców

Kompetencje organów szkoły zawarte są w statucie szkoły.

 

Dyrektor Szkoły rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnych:

    wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie,

    odroczenie obowiązku szkolnego,

    spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,

    indywidualny program lub tok nauki.


 

Liczba odwiedzin : 295
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Musik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Musik
Czas wytworzenia: 2014-03-03 21:12:02
Czas publikacji: 2014-03-03 21:12:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak