STATUS PRAWNY 

 
 

STATUS PRAWNY

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tarnowskich Górach jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego Gminy Tarnowskie Góry.

Szkoła działa na podstawie:

Aktu erekcyjnego z dnia 30 czerwca 1993 r . - orzeczenie organizacyjne Szkoły Podstawowej nr 6;

Uchwały Nr X/100/95 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie formy organizacyjno - prawnej prowadzenia szkół podstawowych ;

Uchwały Nr XXXIV/350/2001 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 i nadania mu statutu;

Uchwały nr VIII/73/99 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Tarnowskich Górach, ul. Słowackiego 34;

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm.);

Ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.);

Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tarnowskich Górach;

Statutu Szkoły Podstawowej Nr 6  im. Alfonsa Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach;

Statutu Przedszkola nr 8 w Tarnowskich Górach.

 

Organ Prowadzący:  Gmina Tarnowskie Góry

 

Nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach / Delegatura w Gliwicach


 

Liczba odwiedzin : 327
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Musik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Musik
Czas wytworzenia: 2014-03-07 12:22:54
Czas publikacji: 2014-03-07 12:22:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak