INFORMACJE OGÓLNE O JEDNOSTCE 

 
 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1

 

Placówka składa się z:

 

   Szkoły Podstawowej nr 6 im.A.Zgrzebnioka

 

   Przedszkola nr 8  

 

 

            ORGAN PROWADZĄCY

 

                                 Gmina Tarnowskie Góry

 

 

Charakter placówki:

                                                publiczna

 

Liczba oddziałów:

                                              6 klas I-VI

 

                                      Liczba nauczycieli: 17

 

 Liczba uczniów:                          150

 

 

 

 

                DYREKCJA PLACÓWKI

 

DYREKTOR    mgr Andrzej Sosna

 

ZASTĘPCA DYREKTORA  mgr Katrzyna Gąsior

 

 

 

Majątek trwały jednostki netto na dzień 31.12.2004 wynosi:

 

                                       479 879,76 zł

 

Liczba odwiedzin : 339
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Musik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Musik
Czas wytworzenia: 2009-02-18 08:02:28
Czas publikacji: 2009-02-18 08:02:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak