Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Aneks Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2019 z dnia 7 października 2019 roku Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 roku.

2019-10-07 07:56:15
Zarządzenie Nr 15/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto.

2019-09-25 08:35:52
Zarzadzenie Nr 13/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 roku

2019-09-06 14:08:00
Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach i dla Jednostek Obsługiwanych wskazanych w Uchwale Rady Gminy Tarnowskie Góry z dnia 30 sierpnia 2017 Nr XL/424/2017

2019-08-06 09:57:37
Zarządzenie Nr 11/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych i w jednostkach obsługiwanych.

2019-08-06 09:56:44
ROCZNA ANALIZA ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

2019-06-13 12:15:34
Zarzadzenie Nr 10/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach w srawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści Zarządzenia Nr 9/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi Miasta Tarnowskie Góry

2019-06-03 11:39:12
Zarządzenie Nr 9/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługiwaną a jednostkami obsługiwanymi Miasta Tarnowskie Góry

2019-05-14 12:31:01
Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

2019-05-08 07:31:10
Zarządzenie Nr 7/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach z dnia 9 kwietnia 2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach

2019-05-08 07:22:42