Prowadzone rejestry, archiwa i ewidencje w ZOPO 

 
 

PROWADZONE REJESTRY, ARCHIWA, EWIDENCJE:

         1.       Rejestr skarg i wniosków

         2.       Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

         3.       Rejestr zarządzeń Dyrektora ZOPO

         4.       Rejestr postanowień Dyrektora ZOPO

         5.       Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznych

         6.       Rejestr poleceń wyjazdów służbowych pracowników ZOPO

         7.       Rejestr umów

         8.       Rejestr wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy

         9.       Ewidencja pieczęci, pieczątek

       10.       Ewidencja akt osobowych

       11.       Ewidencja czasu pracy

       12.       Księgi inwentarzowe

 

SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH:

W/w rejestry są jawne i udostępniane w ZOPO

 

Liczba odwiedzin : 281
Podmiot udostępniający informację : Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Admin Admin
Osoba odpowiedzialna za informację : Admin Admin
Czas wytworzenia: 2017-10-25 14:46:49
Czas publikacji: 2017-11-02 13:38:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak