Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach i dla Jednostek Obsługiwanych wskazanych w Uchwale Rady Gminy Tarnowskie Góry z dnia 30 sierpnia 2017 Nr XL/424/2017

2019-08-06 09:57:37
Zarządzenie Nr 11/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych i w jednostkach obsługiwanych.

2019-08-06 09:56:44
ROCZNA ANALIZA ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

2019-06-13 12:15:34
Zarzadzenie Nr 10/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach w srawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści Zarządzenia Nr 9/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi Miasta Tarnowskie Góry

2019-06-03 11:39:12
Zarządzenie Nr 9/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługiwaną a jednostkami obsługiwanymi Miasta Tarnowskie Góry

2019-05-14 12:31:01
Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

2019-05-08 07:31:10
Zarządzenie Nr 7/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach z dnia 9 kwietnia 2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach

2019-05-08 07:22:42
Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach z dnia 01.04.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

2019-04-23 11:52:34
Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących powierzenia obowiązków służbowych pracownikom odpowiedzialnym za poszczególne zadania.

2019-03-25 07:55:51
Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach z dnia 15.02.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

2019-02-19 12:04:55