Prowadzone rejestry, archiwa i ewidencje w ZOPO

PROWADZONE REJESTRY, ARCHIWA, EWIDENCJE:

1. Rejestr skarg i wniosków

2. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

3. Rejestr zarządzeń Dyrektora ZOPO

4. Rejestr postanowień Dyrektora ZOPO

5. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznych

6. Rejestr poleceń wyjazdów służbowych pracowników ZOPO

7. Rejestr umów

8. Rejestr wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy

9. Ewidencja pieczęci, pieczątek

10. Ewidencja akt osobowych

11. Ewidencja czasu pracy

12. Księgi inwentarzowe

SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH:

W/w rejestry są jawne i udostępniane w ZOPO


Liczba odwiedzin : 226
Podmiot udostępniający informację : Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Admin Admin
Osoba odpowiedzialna za informację : Admin Admin
Czas wytworzenia: 2017-10-25 14:46:49
Czas publikacji: 2017-11-02 13:38:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak