SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski

w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodniczący

Jennifer Kaczorowska

Wiceprzewodniczący

Julia Okos

Skarbnik

Kamil Rode

Sekretarze

Wiktoria Wawrzuta

Oliwia Lubas

Kalina Lis

Julia Stasiak

Opiekun Samorządu:

Pani Julia Biczysko


Liczba odwiedzin : 128
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Krupa
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Krupa
Czas wytworzenia: 2008-11-13 12:00:27
Czas publikacji: 2017-11-06 12:04:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak