GODZINY PRACY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Szkoła przyjmuje interesantóww:
-sekretariacieszkoły,
-gabineciedyrektoraszkoły i wicedyrektoraszkoły,
-gabineciepedagogaszkolnego i psychologa szkolnego,

- gabineciekierownika świetlicy.

Sposóbprzyjmowaniaizałatwianiaspraw:

1.Interesantówprzyjmujedyrektorszkoły,zastępcadyrektoraszkoły,pedagog
szkolny, psychologa szkolnego i kierownika świetlicy.
2.Sekretariatszkołyudzielaszczegółowychinformacjidotyczącychsposobu
załatwianiespraw.
3.Korespondencjęmożnadostarczaćosobiście,drogąpocztowąielektroniczną.
4.Pismaprzychodząceiwychodzącesąrejestrowanewsekretariacieszkoły,
przekazywanewedługkompetencji.
5.Sprawyzałatwianesąbezzbędnejzwłoki,jednakniepóźniejniżwciągumiesiąca.
6.Kopieodpowiedzinapismasąprzechowywanewrazzoryginałempismawpływającego.
7.Sprawyniewymagająceodpowiedziwformiepisemnejzałatwianesąprzezustne
udzielenieinformacji.
8.Sprawyzałatwianesąwedługkolejnościichwpływu.

Wykaz głównych spraw:

· Przyjmowanie uczniów do szkoły

· Wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej

· Zapisy do świetlicy szkolnej

· Sprawy związane z pracą pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego

· Informacja publiczna

Sekretariatszkołyprzyjmujepodania,wnioskiipismainteresantówodponiedziałku
dopiątkuwgodzinach:


poniedziałek 7.15-15.15
wtorek 7.15-15.15
środa 7.15-15.15
czwartek 7.15-15.15
piątek 7.15-15.15

Dyrektor szkołyprzyjmujeinteresantów:

poniedziałek 9.00-10.00

czwartek 13:00-14:00

Wicedyrektor szkołyprzyjmujeinteresantów:

wtorek 13:00-14:00

środa 9:00-10:00

Pedagog szkolny przyjmuje interesantów:

Poniedziałek 8:00-12:00

Wtorek 8:00-12:30

Środa 9:00-12:30

Czwartek 12:00-16:30

Dyżur dla rodziców

15:30-16:30

Piątek9:15 – 11:15, 16:30 - 17:30

Psycholog szkolny przyjmuje interesantów:

Poniedziałek 12:40-13:10

Wtorek 8:00-15:55

Środa 11:30-15:10

Czwartek 8:00-17:00

Dyżur dla rodziców

16:00-17:00

Piątek 8:00-10:30

Kierownik świetlicy

Poniedziałek 8:45 - 14:15

Wtorek10:30 - 12:30, 15:00 - 16:00

Środa10:45 - 12:15

Czwartek10:30 - 11:30, 12:30 - 13:30

Piątek 11:00 – 13:00


Liczba odwiedzin : 310
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Krupa
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Krupa
Czas wytworzenia: 2008-03-27 20:21:30
Czas publikacji: 2017-11-06 09:31:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak