INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 

 
 
Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej. Oznacza to, że nie ma możliwości żądania udostępnienia
informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie. 

Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie
ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 

Liczba odwiedzin : 257
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Krupa
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Krupa
Czas wytworzenia: 2014-02-23 17:58:44
Czas publikacji: 2014-02-23 17:58:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak