STATUT PRAWNY 

 
 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13 w Tarnowskich Górach jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego Gminy Tarnowskie Góry.

 

Szkoła działa na podstawie:

 

Uchwały Nr X/100/95  Rady  Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Nr 13 w  Tarnowskich Górach, przy ul. Armii Krajowej 1 i nadania statutu.

Uchwały Nr XXXIV/377/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-prawo oświatowe na okres od dnia 1.09.2017 do 31.08.2019

 

 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875)

 

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 poz. 59 i 60 z późn. zm.)

 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

 

Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13 w Tarnowskich Górach

 

 

 

Organ Prowadzący:  Gmina Tarnowskie Góry

 

Nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach / Delegatura w Bytomiu

 

Liczba odwiedzin : 470
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Krupa
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Krupa
Czas wytworzenia: 2014-02-14 13:31:11
Czas publikacji: 2017-12-05 10:45:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak