NASZA OFERTA EDUKACYJNA 

 
 

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA NASZEJ SZKOŁYNasza placówka jest szkołą nowoczesną, w ostatnim czasie szybko rozwijającą się i w ogromnej mierze dostosowaną do potrzeb, jakie stawia przed najmłodszym pokoleniem otaczający nas świat. Informacje zamieszczone poniżej to zaledwie skrót tego, co mamy Państwu i Waszym dzieciom do zaoferowania.

W naszej szkole dzieci już od pierwszej klasy uczą się obsługi komputera oraz języka angielskiego.

Dla uczniów mniejszości narodowej prowadzimy dodatkowo naukę języka niemieckiego.

Szkoła posiada:

- nowoczesne boisko wielofunkcyjne

- dużą pracownię informatyczną ze stałym połączeniem z internetem,

- internetowe centrum informacji multimedialnej (ICIM – dodatkowa sala z komputerami dla uczniów, funkcjonująca po lekcjach)

- dwie sale gimnastyczne,

- salę audiowizualną wyposażoną w sprzęt audio-video.

- świetlicę zapewniające opiekę nad uczniami przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych,

- salę zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"

- salę do stymulacji polisensorycznej

- stołówkę,

- kilka placów (zieleńce).

- dobrze zabezpieczoną szatnię,

- Izbę Regionalną – czyli szkolą salę muzealną z ciekawymi eksponatami, w której dzieci uczą się historii o regionie górnośląskim,

- gabinet szkolnej higienistki,

- gabinet logopedyczny

- opiekę psychologa szkolnego

- opiekę pedagoga szkolnego

- bogato wyposażoną bibliotekę szkolną,

- całodobowy monitoring, dzięki czemu nasza szkoła jest bardzo bezpieczna,

- sklepik,

- prowadzimy klasy integracyjne dla dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami.

Ponadto zapewniamy uczniom bardzo szeroki wachlarz kół zainteresowań o charakterze regionalno-histotorycznym, turystyczno-krajoznawczym, sportowe, artystyczne, komputerowe i in.

Nasza szkoła we wrześniu 2011 roku uzyskała tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów".

Co roku szkoła uczestniczy w programie eTwinning.

W naszej szkole pracuje doskonała, gruntownie wykształcona kadra nauczycielska, z bogatym doświadczeniem zawodowym.Nasi nauczyciele wciąż się doskonalą, poprzez dodatkowe studia, kursy i szkolenia.

Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji „Szkoła bez przemocy” (całodobowy monitoring zewnętrzny, zamykanie szkoły w czasie trwania lekcji, dozór nauczycielski całego terenu podlegającego szkole w czasie wszystkich przerw międzylekcyjnych, fachowa opieka pedagogiczna).

Nasi podopieczni skutecznie są chronieni przed patologiami społecznymi (uzależnienia od nałogów). Jesteśmy w stałym kontakcie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Otaczamy bezpośrednią opieką uczniów w czasie lekcji i przerw, a także po lekcjach.

W trosce o zdrowie naszych uczniów, codziennie zapewniamy świeże mleko.

Co roku wiosną organizujemy dla uczniów szkolenie i egzamin na kartę rowerową.


Dla uczniów z różnymi dysfunkcjami prowadzone są zajęcia o charakterze profilaktycznymi i terapeutycznym: logopedyczne dla uczniów z trudnościami poprawnej wymowy, korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci mających trudności w nauce z powodu zaburzeń emocjonalnych, psychofizycznych itp., gimnastykę korekcyjną dla uczniów wymagających poprawy budowy ciała.

Organizujemy częste wyjazdy do parku wodnego, gdzie organizowana jest nauka pływania.

Bezpłatne zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki.

Organizujemy dla naszych uczniów wiele ciekawych imprez szkolnych (dyskoteki, bale, spotkania wigilijne, kiermasze, konkursy artystyczne, turnieje sportowe, festyny szkolne).

Wiosną każdego roku na terenie szkoły odbywa się wielki festyn z okazji Dnia Dziecka, w czasie którego zawsze zapewniamy bardzo dużo atrakcji.

Współpracujemy także z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi.

Serdecznie zapraszamy Państwa do posyłania swoich dzieci na naukę do naszej szkoły.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 344
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Krupa
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Krupa
Czas wytworzenia: 2008-05-14 17:46:02
Czas publikacji: 2008-05-14 17:46:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak