GODZINY PRACY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

 
 

Szkoła  przyjmuje interesantów w :
- sekretariacie szkoły,
- gabinecie dyrektora szkoły i wicedyrektora szkoły,
- gabinecie pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego,

- gabinecie kierownika świetlicy.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

1. Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, zastępca dyrektora szkoły, pedagog
    szkolny, psychologa szkolnego i kierownika świetlicy.
2. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu
    załatwianie spraw. 
3. Korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową i elektroniczną.
4. Pisma przychodzące i wychodzące są rejestrowane w sekretariacie szkoły, 
    przekazywane według kompetencji.
5. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.
6. Kopie odpowiedzi na pisma są przechowywane wraz z oryginałem pisma wpływającego. 
7. Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne
    udzielenie informacji.
8. Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu.

 

Wykaz głównych spraw:

·         Przyjmowanie uczniów do szkoły

·         Wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej

·         Zapisy do świetlicy szkolnej

·         Sprawy związane z pracą pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego

·         Informacja publiczna

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku
do piątku w godzinach:


poniedziałek         7.15 - 15.15
wtorek                   7.15 - 15.15
środa                      7.15 - 15.15
czwartek                7.15 - 15.15
piątek                     7.15 - 15.15

Dyrektor  szkoły przyjmuje interesantów:

poniedziałek             9.00-10.00                    

 

czwartek                   13:00-14:00                 

 Wicedyrektor szkoły przyjmuje interesantów:

wtorek            13:00-14:00                   

 

środa                    9:00-10:00      

Pedagog szkolny przyjmuje interesantów:

Poniedziałek      8:00-12:00

Wtorek               8:00-12:30

Środa                  9:00-12:30

Czwartek            12:00-16:30

                            Dyżur dla rodziców

                            15:30-16:30

Piątek                  9:15 – 11:15, 16:30 - 17:30

 

Psycholog szkolny przyjmuje interesantów:

Poniedziałek      12:40-13:10

Wtorek              8:00-15:55

Środa                11:30-15:10

Czwartek           8:00-17:00

                        Dyżur dla rodziców

                        16:00-17:00

Piątek                8:00-10:30

 

Kierownik świetlicy

 

Poniedziałek      8:45 - 14:15

Wtorek              10:30 - 12:30, 15:00 - 16:00

Środa                 10:45 - 12:15

Czwartek           10:30 - 11:30, 12:30 - 13:30

Piątek                 11:00 – 13:00     

 

Liczba odwiedzin : 332
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Krupa
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Krupa
Czas wytworzenia: 2008-03-27 20:21:30
Czas publikacji: 2017-11-06 09:31:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak