Wersja archiwalna

BUDŻET SZKOŁY 

 
 

BUDŻET SZKOŁY: 4 595 825 zł

Plan Finansowy dochodów i wydatków szkoły na rok 2017,
kwota ta jest przeznaczona na:

 

- wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- bieżące opłaty za media,
- bieżące remonty,
- zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
- dokształcanie nauczycieli,
- zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
- zakup pomocy naukowych,

- utrzymanie boiska "Orlik"

- dowóz uczniów do szkoły

- animator boiska "Orlik"

- utrzymanie stołówki i świetlicy szkolnej

 

Liczba odwiedzin : 220
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Krupa
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Krupa
Czas wytworzenia: 2014-03-12 10:10:54
Czas publikacji: 2018-02-27 14:06:00
Data przeniesienia do archiwum: 2019-04-25