INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 

 
 

Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej. Oznacza to, że nie ma możliwości żądania udostępnienia
informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie. 

Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie
ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Liczba odwiedzin : 358
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Rytczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Rytczak
Czas wytworzenia: 2014-02-11 21:16:59
Czas publikacji: 2014-02-11 21:16:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak