KONTROLE 

 
 

1.    Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach

Temat kontroli: Spełnienie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Data kontroli: 26.09.2013r.

Protokół:  z dnia 30.09.2013r.

Zalecenia: nie stwierdzono nieprawidłowości

 

2.    Monitoring Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach

Temat kontroli: Ocena stanu przygotowania szkoły na przyjęcie pierwszoklasistów, w tym sześciolatków.

Data kontroli: 10.03.2014r.

 

3.    Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach

Temat kontroli: Przestrzeganie praw ucznia i praw dziecka.

Data kontroli: 17.03.2014r.

Protokół:  DK-GL.5533.55.2014 z dnia 19.03.2014r.

Zalecenia: nie wydano

 

Liczba odwiedzin : 346
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Rytczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Rytczak
Czas wytworzenia: 2014-02-12 22:10:16
Czas publikacji: 2014-02-12 22:10:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak