REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA 

 
 

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa:

- księgi inwentarzowe,
- książka obiektu budowlanego,
- ewidencja akt osobowych pracowników,
- rejestr aktów i zaświadczeń-awans zawodowy nauczyciela,
- księga zarządzeń dyrektora szkoły,
- ewidencja uczniów w szkole,
- księgi dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
- protokoły rad pedagogicznych,
- protokoły posiedzeń komisji socjalnej,
- księga druków ścisłego zarachowania,
- rejestr legitymacji szkolnych i kart rowerowych,
- rejestr korespondencji,
- ewidencja czasu prasy

-rejestr wypadków szkolnych.
________________________________________________________________________

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz.926 )

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich
wniosek.

 

Liczba odwiedzin : 358
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Rytczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Rytczak
Czas wytworzenia: 2014-02-11 21:14:29
Czas publikacji: 2014-02-11 21:14:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak