GODZINY PRACY I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW 

 
 

 

Szkoła  przyjmuje interesantów w :
- sekretariacie szkoły,
- gabinecie dyrektora szkoły,
- gabinecie wicedyrektora szkoły,
- gabinecie pedagoga szkolnego.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

1. Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, zastępca dyrektora szkoły, pedagog
    szkolny.
2. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu
    załatwianie spraw. 
3. Korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową i elektroniczną.
4. Pisma przychodzące i wychodzące są rejestrowane w sekretariacie szkoły, 
    przekazywane według kompetencji.
5. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.
6. Kopie odpowiedzi na pisma są przechowywane wraz z oryginałem pisma wpływającego. 
7. Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne
    udzielenie informacji.
8. Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu.

 

Wykaz głównych spraw:

·         Przyjmowanie uczniów do szkoły

·         Wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej

·         Zapisy do świetlicy szkolnej

·         Sprawy związane z pracą pedagoga szkolnego

·         Informacja publiczna


____________________________________________________________________________

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku
do piątku w godzinach:


      poniedziałek        7.00 - 15.00
      wtorek                 7.00 - 15.00
      środa                   7.00 - 15.00
      czwartek              7.00 - 15.00
      piątek                  7.00 - 15.00

_____________________________________________________________

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów:

      wtorek             12.00 - 15.00
       w zależności od potrzeb interesantów po uprzednim ustaleniu terminu.
_____________________________________________________________

Wicedyrektor szkoły przyjmuje interesantów;

      wtorek             13.00 - 15.00
       w zależności od potrzeb interesantów po uprzednim ustaleniu terminu.
_____________________________________________________________

Pedagog szkolny przyjmuje interesantów:

      poniedziałek - piątek  8.00 - 11.00
       w zależności od potrzeb interesantów po uprzednim ustaleniu terminu.


 

http://www.bip.sp2lodz.wikom.pl/pictures/line.gif

Elektroniczna skrzynka podawcza  ePUAP: /sp11tgory/skrytka

 

 

Liczba odwiedzin : 480
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Rytczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Rytczak
Czas wytworzenia: 2014-02-11 21:07:14
Czas publikacji: 2014-02-11 21:07:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak