BUDŻET SZKOŁY 

 

 

BUDŻET SZKOŁY: 2 154 739,00 zł

Plan Finansowy dochodów i wydatków szkoły na rok 2014,
kwota ta jest przeznaczona na:

 

- wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- bieżące opłaty za media,
- bieżące remonty,
- zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
- dokształcanie nauczycieli,
- zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
- zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,

 


Liczba odwiedzin : 345
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Rytczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Rytczak
Czas wytworzenia: 2014-02-10 22:34:37
Czas publikacji: 2014-02-10 22:34:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak